03-5019950

לא פעם מבלבלים בין תפקידו של המגשר לתפקידו של הבורר. מאמר זה נועד לעשות סדר ולחדד את השונות בין שני ההליכים הגישור והבוררות באמצעות חידוד תפקידי המגשר מול הבורר. הגדרת תפקידו של המגשר קבועה בסעיף 1 לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993״
״ "מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, בלי שיש בידו סמכות להכריע בו;״
לעומתה, הגדרת תפקיד הבורר בסעיף 1 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 אינה מלמדת על מהות התפקיד:
""בורר" – בורר שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו, לרבות בורר מכריע ובורר חליף; ""
אך, הגדרת ׳ פסק בוררות ׳ הנמצאת מיד לאחר הגדרת המונח ׳ בורר ׳ מבהירה את מהות התפקיד:
""פסק בוררות" – פסק שניתן על ידי בורר, לרבות פסק ביניים;""
כלומר, בה בשעה שהמגשר רק מסייע לצדדים להגיע להסדר גישור לאחר משא ומתן חופשי, הבורר נותן בסוף ההליך ׳ פסק בוררות ׳ בו יוכרע עם מי מבין שני הצדדים הצדק.
כמו כן, למדים אנו מן המילה ׳ חופשי ׳ שבהגדרת תפקיד המגשר על הוולונטריות של ההליך (החופש להחליט אם להימצא בהליך). בהליך הגישור רשאי כל צד להפסיק בכל רגע נתון את הגישור בהודעה למגשר. לעומת זאת, בהליך הבוררות, עזיבה של הליך הבוררות באופן חד צדדי עשויה לזכות את הצד שכנגד בפסק בוררות לטובתו.
הליך הגישור הינו אפוא הליך אותו מובילים הצדדים בסיוע המגשר לעומת הליך הבוררות שהינו הליך מעין שיפוטי.

האמור מוגש כמידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד.

דילוג לתוכן