03-5019950

עסקים וחברות רבים נקלעים למשברים עסקיים.
המשבר יכול להיות פנימי עם שותפים לעסק או החברה או חיצוני עם שותפים עסקיים.
סכסוך עסקי עשוי להתגלגל עד מהרה לפתחו של בית המשפט. משמעות הדבר כי התיק עשוי להתנהל מספר שנים עד לקבלת פסק דין. ניהול התיק ידרוש, למעט הוצאות כספיות גבוהות (שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות) גם משאבים נפשיים וזמן יקר.

משכך, לא פעם, חברות ועסקים שוקלים את מסלול הגישור העסקי, לו יתרונות רבים:
• עלויות הגישור לצדדים זולות משמעותית מאשר ניהול תיק בבית המשפט.
• משך זמן פגישות הגישור הכולל קצר יחסית לעומת ניהול תיק בבית המשפט אשר כזכור, עשוי לארוך מספר שנים.
• לצדדים השליטה על פתרון המשבר זאת, בניגוד לפסק דין שנכפה על אחד מהם בבית המשפט.
• הליך הגישור ״מנקה את האוויר״ בין הצדדים והם יכולים להמשיך לעשות עסקים. יתרה מכך, לא פעם, שותפים לפעילות עסקית הינם גם בני משפחה או חברים. פתרון הסכסוך העסקי בדרך של גישור ירפא גם את המשבר המשפחתי / חברי.
• הליך הגישור פותר גם ״עניינים אחרים״ או משקעים שהצטברו במרוצת הזמן בפעילות העסקית בין הצדדים זאת, בניגוד לסכסוך משפטי העוסק בטענות ממוקדות בלבד שעלו בכתב התביעה.
• בסוף הליך הגישור יחתמו הצדדים על הסכם גישור המגבש את ההסכמות ביניהם ואף יוכלו לתת לו תוקף של פסק דין.

הפניה להליך גישור יכולה להיות לפני הגשת כתב תביעה ואף אחריה. עם זאת, הואיל ושמירה על המוניטין חשובה מאד לעסקים ולחברות, הן בהיבט דירוגם והן בפרסום היותם צד להליך משפטי, קרוב לוודאי שיעדיפו ליזום הליך גישור לפני הפניה להליך משפטי.

ככל שכבר נפתח הליך משפטי, רשאים הצדדים לפנות לבית המשפט בבקשה לתת להם ״שהות״ כדי לנסות את אפיק הגישור העסקי מתוך כוונה להגיע לפתרון מחוץ לכותלי בית המשפט. לרוב, בית המשפט תומך ברצון הצדדים למצוא פתרון בהליך גישור. כאמור, ככל ויגובש הסכם גישור בין הצדדים יוכלו להגישו לבית המשפט ולבקש לתת לו תוקף של פסק דין. הסכם גישור שקיבל תוקף של פסק דין ניתן לאכיפה כפסק דין לכל דבר ועניין.

כאשר מדובר בסכסוכים עסקיים קיים יתרון להיות המגשר גם עורך דין העוסק בתחום המשפטי המסחרי הואיל ומטבע הדברים מעורבים גם סוגיות משפטיות.

האמור מוגש כמידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד.

דילוג לתוכן