בהתאם להוראות סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל, רשאי חייב לפנות לבית המשפט המחוזי ולהציע פשרה או הסדר לנושיו. הדבר אפשרי גם מבלי שתוגש על-ידו בקשה לפשיטת רגל, ואם הוגשה כזו, יוכל להציע פשרה או הסדר אם טרם ניתן נגדו צו כינוס. לאחר הגשת הבקשה, יפנה בית המשפט אל כונס הכנסים הרשמי (להלן: "הכנ"ר") ויבקש ממנו להגיש…

החוק לשמיטת חובות נכנס לתוקף תיקון חוק ההוצאה לפועל המאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים בהליכי הוצאה לפועל לקבל הפטר מחובותיהם ( חוק השמיטה ) עבר בקריאה שלישית ונכנס לתוקף ביום ה- 6.9.2015 (6 בספטמבר 2015). מעתה חייבים אשר יעמדו בתנאי הסף של החוק יוכלו לקבל הפטר לחובותיהם במסגרת ההוצאה לפועל וזאת מבלי שידרשו לפנות להליך של…

במצב דברים בו זוג נפרד ואבי הילדים נכנס להליך של פשיטת רגל אין מזונות ילדיהם הקטינים שמועד פרעונם לאחר מתן צו הכינוס יכולים להיות משולמים ללא אישורו של בית המשפט, זאת אף אם יש בידי האם פסק דין מבית המשפט ענייני משפחה או בית הדין הרבני. משכך, על אם להגיש בקשה לקציבת מזונות לבית המשפט…

זוכה- אדם שהגיש שטר ביצוע / פסק דין / תובענה על סכום קצוב חייב- אדם שהגישו נגדו שטר חוב / פסק דין/ תובענה על סכום קצוב מחזיק – במידה וישנו גורם נוסף המחזיק בנכסים השייכים לחייב או מחזיק את כספו, רשאי הזוכה לבצע עיקול אצל צד ג' זה. ההליכים העומדים בפני הזוכה קיימים מספר הגבלות…

Develop by Nobel.co.il


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
logo-footer
כל הזכויות שמורות לאביטל משרד עורכי דין וגישור © 2017

                          

נגישות