מהי אפטרופסות? אפטרופסות הינה הזכות והחובה המשפטית והמוסרית של הוריו של קטין לדאוג לצרכיו, חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה וכן שמירת נכסיו. לזכות זו צמודה הרשות לקבוע לקטין את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. מי הוא אפטרופוס של הילדים? במהלך הליך הגירושין ואף עם סיומו, ככלל, שני ההורים נותרים האפטרופוסים של זאת, בנבדל מהשאלה בחזקת מי ישארו…

Develop by Nobel.co.il


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
logo-footer
כל הזכויות שמורות לאביטל משרד עורכי דין וגישור © 2017

                          

נגישות