Blog-photos3[1]

גישתנו

ניתוח משפטי יסודי של תיקים, טיפול אישי ומסור וייצוג מקצועי ללא פשרות הנה תפישת עולמו של אביטל משרד עורכי דין וגישור. כמו כן, המשרד אוחז באמונה כי יש לבחון את חלופת הגישור לפני ניהול הליך משפטי. אשר על כן, צוות המשרד מונה צוות מגשרים מנוסים, שייסעו להוביל כל סכסוך, כספי או משפחתי, לפתרון יעיל מהיר וצוות משפטנים שיוביל הליך משפטי בתבונה משפטית ושכלתנות.
הייצוג בערכאות המשפטיות השונות לרבות בתי משפט אזרחיים, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים אינם חד גוניים. יתרה מכך, השוני קיים בין תיק לתיק, אף במקרים דומים. משכך, כל תיק נבחן על ידי צוות המשפטנים של המשרד, הן משפטית והן אסטרטגית, זאת, עוד לפני הגשת כתבי בי דין לבתי המשפט.
אנו מאמינים בהגשת כתבי בי דין מושכלים המעבירים את קולו של בעל הדין נאמנה לשופט ותוך שמירה על שיח משפטי מכובד.

 

גישור

במשרד צוות מגשרים מנוסים, שייסעו לכם להוביל כל סכסוך, משפחתי או כספי לפתרון יעיל מהיר.
כידוע, גישור הנו כלי מצוין המסייע בפתרון סכסוכים ביעילות ובעלות פחותה לאין ערוך מחוץ לכותלי בית המשפט. בהליך גישור, בניגוד להכרעה שיפוטית, הצדדים מגיעים לפתרון מוסכם בסיועו של המגשר. למותר לציין כי הליך גישור מוצלח משאיר אף אווירה נעימה בין הצדדים. משרדנו חרט על דגלו לנסות ולהגיע לעמק השווה אף בסכסוכים סבוכים, עובר הפנייה לערכאות משפטיות, כמובן, בתיקים המאפשרים זאת.

שיח עם הלקוח

שיח עם הלקוח הנו כלי חשוב בלמידת הסוגיה המשפטית וניהול התיק. אנו מאמינים בסינרגיה בין עורך הדין ללקוח החל מהשלב המקדמי וכן לאורך ניהול התיק. שיתוף הפעולה ושיח בניהול הינם יסודותיו של המשרד ומשכך, אנו קשובים וזמינים ללקוחותינו בפגישות אישיות וביתר אמצעי התקשורת.

חקר משפטי

חקר עובדתי ומשפטי מעמיק הנו אחד מאושיות המשרד. כל תיק נבחן ומעורך, הן בראשית הדרך והן בכל אחד משלבי ניהולו, אינספור פעמים. צוות המשפטנים של המשרד עורך סיעור מוחות בהתוויית האפיק המשפטי ההולם למקסום מצבו המשפטי של הלקוח. חשובה לא פחות היא עלות ניהול התיק. אנו מאמינים כי חקר עובדתי ומשפטי מעמיק יביא לחסכון משמעותי בניהול התיק בבתי המשפט ו/או בהליך של גישור.

 

 

אז מה הלאה ?

חושב/ת שאנחנו יכולים לעזור לך ?


לחץ כאן