מהי אפטרופסות? אפטרופסות הינה הזכות והחובה המשפטית והמוסרית של הוריו של קטין לדאוג לצרכיו, חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה וכן שמירת נכסיו. לזכות זו צמודה הרשות לקבוע לקטין את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. מי הוא אפטרופוס של הילדים? במהלך הליך הגירושין ואף עם סיומו, ככלל, שני ההורים נותרים האפטרופוסים של זאת, בנבדל מהשאלה בחזקת מי ישארו…

חלוקת רכוש ע"פ החוק בישראל, נקבע כי כל הרכוש שהצטבר לבני הזוג במהלך שנות הנישואין, מתחלק בין שניהם באופן שווה. חשוב לציין כי אין זה עקרוני על שם מי תלוי הרכוש בחלוקת הרכוש. כיצד הסכם ממון משפיע על חלוקת רכוש? הליך חלוקת רכוש בגירושין, יתבצע על פי הסכם הממון שנערך ונחתם לפני הנישואין או אחריהם….

על פי הדין העברי, מוטלת חובה על כל אב לפרנס את ילדיו עד הגיעם לגיל שנה. על האב מוטלת חובה מוחלטת לשלם את מזונות ילדיו עד הגיעם לגיל 6, מגיל 6 עד גיל 18, אף האם נדרשת לשאת בתשלום זה. חיוב המזונות תלויים בצרכי הילד. חובתו של האב לדאוג לצרכים הבסיסיים של ילדיו קודמת לזכותו לפרנס ולדאוג…

Develop by Nobel.co.il


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
logo-footer
כל הזכויות שמורות לאביטל משרד עורכי דין וגישור © 2017

                          

נגישות