אישה חויבה בקנס של 2,000 ₪ לטובת המדינה על כל שבוע בו היא מסרבת ליתן גט לבעלה. ביום ה- 15.7.2015 החליט בית הדין הרבני בחיפה להטיל קנס לטובת המדינה בגובה 2,000 ₪ על אישה, בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956 (להלן: "החוק") בגין כל שבוע של סרבנות ליתן גט לבעלה….

החוק לשמיטת חובות נכנס לתוקף תיקון חוק ההוצאה לפועל המאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים בהליכי הוצאה לפועל לקבל הפטר מחובותיהם ( חוק השמיטה ) עבר בקריאה שלישית ונכנס לתוקף ביום ה- 6.9.2015 (6 בספטמבר 2015). מעתה חייבים אשר יעמדו בתנאי הסף של החוק יוכלו לקבל הפטר לחובותיהם במסגרת ההוצאה לפועל וזאת מבלי שידרשו לפנות להליך של…

Develop by Nobel.co.il


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
logo-footer
כל הזכויות שמורות לאביטל משרד עורכי דין וגישור © 2017

                          

נגישות