במצב דברים בו זוג נפרד ואבי הילדים נכנס להליך של פשיטת רגל אין מזונות ילדיהם הקטינים שמועד פרעונם לאחר מתן צו הכינוס יכולים להיות משולמים ללא אישורו של בית המשפט, זאת אף אם יש בידי האם פסק דין מבית המשפט ענייני משפחה או בית הדין הרבני. משכך, על אם להגיש בקשה לקציבת מזונות לבית המשפט…

Develop by Nobel.co.il


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
logo-footer
כל הזכויות שמורות לאביטל משרד עורכי דין וגישור © 2017

                          

נגישות