זוכה- אדם שהגיש שטר ביצוע / פסק דין / תובענה על סכום קצוב חייב- אדם שהגישו נגדו שטר חוב / פסק דין/ תובענה על סכום קצוב מחזיק – במידה וישנו גורם נוסף המחזיק בנכסים השייכים לחייב או מחזיק את כספו, רשאי הזוכה לבצע עיקול אצל צד ג' זה. ההליכים העומדים בפני הזוכה קיימים מספר הגבלות…

Develop by Nobel.co.il


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
logo-footer
כל הזכויות שמורות לאביטל משרד עורכי דין וגישור © 2017

                          

נגישות